Mijn creatief aanbod

Theatermaker/ Regisseur:   De regie van toneelvoorstelling of acts voor schoolvoorstelling of een amateurvereninging. Een  bestaande tekst of een zelfgeschreven tekst tot een spraakmakende voorstelling regiseren. Ook ervaring met montagevoorstellingen.

Presentatie coach: Presentatietraining, individueel of in groepverband.  Ik leer je alles uit je presentatie te halen. We beginnen met het vegroten van inzicht in je eigen sterke en minder sterke persoonlijke eigenschappen. We leren je je sterke kanten te gebruiken en werken aan de ontwikkeling van de minder sterke kanten.

Dramadocent: Het verzorgen van dramalessen voor alle doelgroepen (basis-, middelbaar-, hoger beroepsonderwijs en volwassenen). In reguliere/ wekelijkse vorm of eenmalig zoals een workshop. 

Educatiefmedewerker: Het ontwikkelen van leerlijnen voor het cultuuronderwijs op basisscholen. Deze uitzetten binnen de school, inplannen van docenten en organiseren van de workshops/ lessen.

Actrice: Actrice bij theaterduo De Muzes en het spelen van schoolvoorstellingen. Als trainingsactrice werkzaam voor verschillende bedrijven en scholen.